החוג למדעי הרפואה

מטרתם של לימודי מדעי הרפואה ובמיוחד תוכנית הלימודים הקדם-קליניים, קדם-רפואה (pre-medical) היא להקנות לסטודנטים בסיס ידע רחב בביולוגיה של האדם, הדגש מושם על הביולוגיה של האדם – הבנת המנגנונים של תהליכי החיים כולל הבסיס הביולוגי להתנהגות האדם – בבריאות ובתפקוד תקין מחד ובמחלה וכשל תפקודי מאידך.
התוכנית המוצעת מתייחדת בכך שהיא מיועדת להקנות לבוגריה בסיס רחב, כולל התנסות מעבדתית, במדעי החיים, ברמה של תואר ראשון B.Sc. בביולוגיה, ובנוסף לשמש מבוא להקניית מושגי יסוד והתנסות בסיסית להבנת מקצוע הרפואה.

התוכנית המוצעת מגלמת את השאיפה לענות בצורה מיטבית על שתי מטרות:

1) הקניית בסיס ידע רחב במדעי החיים – הבנת המנגנונים של תהליכי החיים בבריאות, בתפקוד תקין ובמחלה – ברמה של תואר ראשון בביולוגיה עם דגש על הביולוגיה של האדם.

2) להוות בסיס ללימודי הרפואה כמקצוע תוך מתן דגש על התפתחות האדם, הבסיס הביולוגי ליכולות ותפקוד האדם, והאדם ובריאותו בראיה רב-מערכתית ורב תחומית.

סגירת תפריט