רשימת קורסי תואר ראשון במדעי הרפואה

קורסי חובה ובחירה בחוג לביולוגיה בהיקף של 67 נקודות זכות (פירוט באתר החוג לביולוגיה).

קורסי חובה ובחירה בהיקף של 60 נקודות זכות בחוג למדעי הרפואה.

שנה א׳
שם הקורס – נקודות זכות – שעות שבועיות סמסטריאליות – סוג שיעור

מבוא לפסיכולוגיה ופיסיכיאטריה – 3 נקודות זכות – שעתיים שבועיות סמסטריאליות – שיעור

שנה ב׳
שם הקורס – נקודות זכות – שעות שבועיות סמסטריאליות – סוג שיעור

אנגלית למדעי החיים – 4 נקודות זכות – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

נוירואנטומיה תפקודית – 3 נקודות זכות – 3 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

היסטולוגיה – 3 נקודות זכות – 3 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

פרקים נבחרים בהיסטולוגיה מעשית – 3 נקודות זכות – 3 שעות שבועיות סמסטריאליות – מעבדה

אנטומיה של האדם – 4 נקודות זכות – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

פיזיולוגיה של מערכות א' – 4 נקודות זכות – 3 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

פיזיולוגיה של מערכות ב' – 2 נקודות זכות – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

שנה ג׳
שם הקורס – נקודות זכות – שעות שבועיות סמסטריאליות – סוג שיעור

אפידמיולוגיה – 2 נקודות זכות – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

עקרונות של ביו-אתיקה – 2 נקודות זכות – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

ביוכימיה קלינית (הבסיס המולקולרי של מחלות) – 2 נקודות זכות – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

מיקרוביולוגיה ב׳ (פרקים במיקרוביולוגיה ווירולוגיה של האדם) – 3 נקודות זכות – 3 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

התפתחות עוברית – 3 נקודות זכות – 3 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

פתולוגיה כללית א׳ – קורס חובה – 4 נקודות זכות – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור ותרגיל

פתולוגיה כללית ב׳ – קורס המשך בחירה – 4 נקודות זכות – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

מבוא לפרמקולוגיה – 4 נקודות זכות – 3 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

אימונולוגיה – 4 נקודות זכות – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – שיעור

ייתכנו שינויים בקורסים.

סך הכל קורסי חובה – 50 נקודות זכות.

סך הכל קורסי בחירה – 10 נקודות זכות.

סך הכל נקודות לתואר – 60 נקודות זכות.

סגירת תפריט