פרופ' הילה טולדנו
ראש החוג

חדר: 92 מתחם מדעים ב' (בניין המדרגה)
טל. 04-8247054
דואר אלקטרוני: hila@univ.haifa.ac.il

אבישג וייסה
עוזר מנהלי לראש החוג

חדר: 194 בניין רב תכליתי
טל. 04-8288764
דואר אלקטרוני: azilber1@univ.haifa.ac.il

הדס

הדס פרדיס
מרכזת תארים מתקדמים

חדר: 194 בניין רב תכליתי
טל. 04-8288052
דואר אלקטרוני: biology@univ.haifa.ac.il

סגירת תפריט